Η αποτρύγωση (ή κατά την κοινή ονομασία ‘καθαρισμός’) είναι η διαδικασία αφαίρεσης της μικροβιακής πλάκας και τρυγίας (πέτρας) από τις επιφάνειες των δοντιών με στόχο την πρόληψη και θεραπεία των νόσων των ούλων (ουλίτιδα, περιοδοντίτιδα).

Συνήθως διενεργείται χωρίς τοπική αναισθησία και ολοκληρώνεται σε μία συνεδρία, πολλές φορές δε, συνδυάζεται μαζί με τον οδοντιατρικό έλεγχο. 
Ο οδοντικός καθαρισμός είναι απαραίτητος προκειμένου να προλάβουμε περιοδοντικές νόσους, όπως η ουλίτιδα και η περιοδοντίτιδα, σε αρχικά στάδια, πριν δηλαδή προκαλέσουν ανεπανόρθωτη βλάβη στους ιστούς που στηρίζουν τα δόντια (ούλα και οστά των γνάθων). 
Η αποτρύγωση συνήθως απαιτείται να γίνεται 1-2 φορές ετησίως, όμως αυτό εξατομικεύεται κατά περίπτωση ασθενούς. Κατά την αποτρύγωση αφαιρούνται και εξωτερικές χρωστικές των δοντιών με αποτέλεσμα ένα λευκότερο χαμόγελο.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι συχνότερα με την συσκευή υπερήχων ή με την χρήση ξέστρων χειρός. Η φθορά που προκαλείται στα δόντια από την διαδικασία του καθαρισμού θεωρείται αμελητέας σημασίας καθώς επιτυγχάνουμε απομάκρυνση της μικροβιακής πλάκας αλλά και μείωση των φλεγμονωδών νόσων.

Η εμφάνιση ελαφράς ευαισθησίας μετά την διαδικασία του καθαρισμού αποτελεί συχνό και απόλυτα φυσιολογικό φαινόμενο. Η ένταση του πόνου βέβαια διαφέρει ανάλογα με τα προβλήματα ευαισθησίας που πιθανών να έχει ο ασθενής ή το διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκε καθαρισμός.

Ο καθαρισμός δοντιών θεωρείται από τους περισσότερους ασθενείς μας ανώδυνος. Σε κάθε περίπτωση, εάν η ενόχληση που θα αισθανθεί ο ασθενής είναι μη ανεκτή, μπορεί να χορηγηθεί μικρή ποσότητα τοπικής αναισθησίας ώστε να εξαλειφθεί η οποιαδήποτε ενόχληση και ο ασθενής να αισθάνεται άνετα.