Βρυγμός: Όταν σφίγγουμε τα δόντια

Ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων εμφανίζεται να σφίγγει ή να ‘τρίζει’ τα δόντια του κυρίως κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου. 
Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται βρυγμός και συνήθως είναι αποτέλεσμα έντονου στρες ή και κακής σύγκλισης (εφαρμογής) των δοντιών μεταξύ τους. 
Ως αποτέλεσμα του φαινομένου του βρυγμού, τα δόντια φθείρονται (εμφάνιση αποτριβών) ή και σπάνε, έχοντας μακροπρόθεσμα συνέπειες στη γενικότερη εμφάνιση του χαμόγελου και του προσώπου, ενώ συχνή είναι και η εμφάνιση συνοδών συμπτωμάτων όπως κεφαλαλγίες, ωταλγίες και άλλα.
Για την πρόληψη και αντιμετώπιση του βρυγμού, κατασκευάζονται εξατομικευμένοι νάρθηκες οι οποίοι είναι ελαστικά μασελάκια που φοριούνται κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κατ’ αυτό τον τρόπο, προστατεύονται τα δόντια, αφού αυτά δεν έρχονται σε επαφή λόγω της παρουσίας του νάρθηκα.

Με την χρήση των ναρθήκων αποφεύγεται επαφή της άνω με την κάτω γνάθο κατά την διάρκεια του ύπνου καθώς τα δόντια δεν έρχονται σε επαφή κατά το κλείσιμο του στόματος. Επιπλέον μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε περιπτώσεις που πραγματοποιούνται εργασίες στα δόντια και το σφίξιμο (τρίξιμο ) των δοντιών πρέπει να αποφευχθεί. Ακόμα με την χρήση των ναρθήκων επιτυγχάνεται ισοκατανομή των δυνάμεων κατά την σύγκλιση των δοντιών.