Τα εμφυτεύματα αποτελούν προθέσεις τιτανίου που στόχο έχουν να αποκαταστήσουν ένα ή περισσότερα ελλείποντα δόντια.

Έχουν σχήμα βίδας που προσομοιάζει στη ρίζα των φυσικών δοντιών και τοποθετούνται μέσα στη γνάθο υποκαθιστώντας τη ρίζα του δοντιού που έχει εξαχθεί.
Είναι απολύτως βιοσυμβατά με τον οργανισμό και το ποσοστό επιτυχίας οστεοενσωμάτωσης για επώνυμα εμφυτεύματα είναι άνω του 95%. 
Αποτελούν την θεραπεία επιλογής σε περιστατικά απώλειας είτε μεμονωμένων, είτε του συνόλου των δοντιών.
Οι σύγχρονες μέθοδοι καθιστούν τα εμφυτεύματα την θεραπεία πρώτης επιλογής για αποκατάσταση ελλειπόντων δοντιών, αφού είναι η πλέον συντηρητική μέθοδος που δεν επεμβαίνει καθόλου στα παρακείμενα δόντια και παρέχει υψηλά μακροπρόθεσμα ποσοστά επιτυχίας.

* τα εμφυτεύματα δοντιών διατηρούν σταθερό τον αριθμό των μασητικών μονάδων (ριζών) επιτρέποντας τη σωστότερη λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος. 
* δεν επιβαρύνουν τα γειτονικά δόντια όπως οι γέφυρες που απαιτούν τρόχισμα των δοντιών – στηριγμάτων και επομένως οδηγούν σε αποδυνάμωση των δοντιών. 
* οι επιπλοκές τους περιορίζονται σε μικρού βαθμού πόνο για το πρώτο 24ωρο και ελαφρύ οίδημα σε αντίθεση με τις γέφυρες που σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούν έως και απονεύρωση των στηριγμάτων εξαιτίας του εκτεταμένου τροχισμού. 
* η επισκευή των επιεμφυτευματικών προσθετικών αποκαταστάσεων είναι ευκολότερη από των γεφυρών. 
* η στοματική υγιεινή σε περιστατικά απώλειας μεμονωμένων δοντιών είναι ευκολότερη στα εμφυτεύματα σε σύγκριση με τις γέφυρες που συγκρατούν σημαντική ποσότητα μικροβίων κάτω από τα γεφυρώματα.

Τα ποσοστά επιτυχίας των εμφυτευμάτων εξαρτώνται από την ποσότητα και την ποιότητα του διαθέσιμου οστού, καθώς επίσης και από την γενικότερη κατάσταση υγείας του ασθενή, συγκεκριμένες συνήθειες (π.χ κάπνισμα) και φυσικά από το επίπεδο στοματικής υγιεινής τους. Σε υγιείς ασθενείς, μη καπνιστές, με καλή στοματική υγιεινή τα ποσοστά είναι για την άνω γνάθο το 95%, ενώ για την κάτω γνάθο είναι 98%, σύμφωνα με μελέτες 50 ετών.

Τα πρωτόκολλα ακόμα και σήμερα αναφέρουν αναμονή 3-4 μηνών για την κάτω γνάθο και 5-6 μηνών για την άνω. Ωστόσο ανάλογα με την ποιότητα και ποσότητα του οστού, την κατάσταση της υγείας του ασθενή, του αριθμού και της μικρομορφολογίας των εμφυτευμάτων, ο χρόνος μπορεί να μειωθεί σε ορισμένες εβδομάδες ενώ σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις ο ασθενής, με τη διαδικασία της «άμεσης φόρτισης» είναι δυνατό να φύγει με «δόντια» την ημέρα της επέμβασης!

Ως προς την πιθανότητα αποτυχίας να δεχτεί ο οργανισμός το εμφύτευμα, τα ποσοστά επιτυχίας της οστεοενσωμάτωσης είναι άνω του 95%. 
Οι αντενδείξεις στην τοποθέτηση περιορίζονται: 
*στην μη επάρκεια ποσότητας οστού 
* σε ορισμένα σοβαρά προβλήματα υγείας 
* σε άτομα με χαμηλό επίπεδο στοματικής υγιεινής 
* σε ορισμένες σοβαρές ογκολογικές καταστάσεις και σπάνια συστηματικά νοσήματα. 
Μετά την λήψη αναλυτικού ιατρικού ιστορικού και την πλήρη κλινική και ακτινογραφική εξέταση, ο οδοντίατρος είναι σε θέση να σας καθοδηγήσει σχετικά με την θεραπεία με εμφυτεύματα

Στη σύγχρονη εποχή το κόστος των εμφυτευμάτων έχει καταφέρει να μειωθεί σημαντικά, κάνοντάς τα μια προσιτή λύση για την αποκατάσταση ενός ή περισσοτέρων ελλειπόντων δοντιών, με διάρκεια σε βάθος χρόνου.
Το κόστος κάθε σχεδίου θεραπείας διαφέρει και εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του περιστατικού, τον αριθμό των εμφυτευμάτων, το είδος και υλικό της προσθετικής αποκατάστασης κ.α.