Οι εμφράξεις είναι απαραίτητες όταν ένα δόντι έχει προσβληθεί μη αντιστρεπτά από την τερηδόνα, δηλαδή όταν η τερηδόνα έχει προχωρήσει τόσο ώστε να έχει δημιουργήσει κοιλότητα (‘τρύπα’) στο δόντι.
Οι εμφράξεις γίνονται είτε με είτε χωρίς την χορήγηση τοπικής αναισθησίας, αναλόγως του βάθους τους. Η διαδικασία της έμφραξης είναι ανώδυνη και περιλαμβάνει αρχικά το καθάρισμα των μικροβίων της τερηδόνας από το δόντι και στη συνέχεια την πλήρωση της κοιλότητας με εμφρακτικό υλικό.
Στο ιατρείο μας χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο αισθητικά εμφρακτικά υλικά (σύνθετες ρητίνες/ λευκά σφραγίσματα) ώστε το αποτέλεσμα να είναι εντελώς φυσικό και να μην διακρίνεται η ύπαρξη του σφραγίσματος
1Ποια είναι η χρονική διάρκεια ενός λευκού σφραγίσματος;
Είναι πολλοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την διάρκεια ενός σφραγίσματος. Σαφώς η έκταση της βλάβης όπως και η αρχική καλή κατασκευή παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οφείλουμε να διατηρούμε άριστη στοματική υγιεινή με καλή διατροφή, προσοχή στην μάσηση, το τρίξιμο των δοντιών κ.α
2Μπορεί ένα σφραγισμένο δόντι να ξαναχαλάσει;
Μπορεί να προσβληθεί ξανά από την τερηδόνα λόγω κακής στοματικής υγιεινής και δίαιτας υψηλή σε σάκχαρα.
3Κάθε πότε πρέπει να αντικαθίστανται τα σφραγίσματα;
Ένα σφράγισμα πρέπει να αλλαχθεί εάν:
- εμφανιστεί ξανά τερηδόνα στο δόντι
- σπάσει κομμάτι από το σφράγισμα ή από τα τοιχώματα του δοντιού
- το υλικό του σφραγίσματος δεν έχει καλή επαφή με το δόντι και αφήνει μικρό κενό (περιεμφρακτικός χώρος)
- εμφανιστεί πρόβλημα με το νεύρο του δοντιού
Ακόμα και αν δεν συντρέχει κάποια από αυτές τις προϋποθέσεις, πολύ παλαιά σφραγίσματα (άνω των 15 ετών) πρέπει να αντικαθίστανται, καθώς το υλικό σταδιακά εκφυλίζεται